TŰZ- ÉS/VAGY MUNKAVÉDELMI OKTATÁS


  • A tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 22 §-a értelmében minden munkáltató köteles gondoskodni munkavállalói, illetve a munkavégzésben résztvevő családtagjai félévente ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról, továbbképzéséről, valamint arról, hogy a munkakörükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladataikat foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák.
  • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a írja elő, hogy a munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy munkavállalói elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat.

Fenti jogszabályok alapján végezzük az oktatások megtartását, annak oktatási naplóban történő dokumentálását, előre egyeztetett időpontban, a szükséges gyakorisággal.