TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Új, felújított, kibővített, vagy átalakított létesítmények esetében a 9/2008 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kimondja, hogy Tűzvédelmi Szabályzatot köteles készíteni az a munkáltató, aki:

  • Ötnél több munkavállalót foglalkoztat (a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt!)
  • Ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet
  • Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet folytat
  • Kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet


Fenti törvény előírása szerint készítjük el a szabályzatot, valamennyi szükséges mellékletével együtt, (Tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzriadó terv, mentési terv, tűzoltó készülék nyilvántartás stb.) az alaprajz valamint a helyszín megtekintése, bejárása után.