TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI ÁTALÁNYDÍJAS SZOLGÁLTATÁS

Havi átalánydíjas szolgáltatásunk rendkívül népszerű az olyan kis- és középvállalkozások esetében, ahol anyagi korlátok nem teszik lehetővé főállású tűz- és/vagy munkavédelmi szakember alkalmazását, esetleg a felelősség delegálása a cél.

Tűzvédelem
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat /OTSz/ valamint az 57/1997. (X.21.) BM végrehajtási rendelet alapján tűzvédelmi szaktevékenységet:
 • "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítmények esetében legalább középfokú szakképesítésű,
 • "D" - "E" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítmények esetében legalább alapfokú szakképesítésű személy láthatja el.

Tűzvédelmi eszközök
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat /OTSz/ értelmében tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzését, javítását csak a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által engedélyezett javítóműhellyel, valamint megfelelő szakképesítéssel rendelkező alkalmazottakat foglalkoztató cég végezhet.

Munkavédelem
 • Az 1993. évi XCIII. törvény 8. paragrafusa értelmében munkabiztonsági szaktevékenységet csak képesítéssel rendelkező személlyel végeztethet minden munkáltató. A fenti törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet 2004. május 1-jén hatályba lépett módosítása írja elő a munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit, miszerint tűzveszélyességi osztálytól függően, meghatározott óraszámban alkalmazottként vagy külső vállalkozás útján foglalkoztatni kötelező.

Cégünk Átalánydíjas Vállalkozói Szerződés formájában teljeskörű tűz- és munkavédelmi szaktevékenységet vállal, ami az alábbiakat foglalja magában:
 1. Tűz- és Munkavédelmi Szabályzat és mellékleteinek karbantartása, aktualizálása, a jogszabályi változásoknak      megfelelően.
 2. Tűz- és Munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása az előírt gyakorisággal.
 3. Kockázatkezelési dokumentáció karbantartása, aktualizálása, éves módosítása.
 4. Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, bejelentése a hatóságok felé.
 5. Évente két alkalommal tűz- és munkavédelmi szemlék megtartása, a tapasztalatok dokumentálása előre      egyeztetett időpontban.
 6. Tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése, javítása, selejtezése, évente két alkalommal.
 7. Tűzoltó készülék- és tűzcsapnyilvántartás elkészítése évente két alkalommal.
 8. Tűz- és munkavédelmi hatósági ellenőrzéseken a munkáltató érdekeinek képviselet.

Fenti szolgáltatásunk Felsőfokú tűz- és munkavédelmi szakképesítésű alkalmazott, továbbá tűzoltó készülék és tűzcsap ellenőrző és javító szakcég kiváltására kínál alternatívát!