6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

KIVONAT

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben kapott felhatalmazás alapján - az ipari miniszterrel, a kereskedelmi miniszterrel és a hatáskörét érintő kérdésekben a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

 

Tűzoltókészülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

107. § (1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására

 a) 3500-12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében

 
1 db 6 kg-os,

 b) 12 000-24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében

 
1 db 12 kg-os

 c) 24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében

 
2 db 12 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

E rendelkezést azokra a tehergépkocsikra, amelyeken a rendelet hatálybalépése előtt nem kellett tűzoltókészüléket készenlétben tartani 1992. július hó 1. napja után kell alkalmazni.

(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására

 a) 30 személy befogadóképességig

 1 db 3 kg-os,

 b) 31-100 személy befogadóképesség között

 
1 db 6 kg-os,

 c) 100 személy befogadóképesség felett

 1 db 12 kg-os vagy    
2 db 6 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek:

 

 a)

 a 3 kg-os porral oltó készülék

 1 db 5A és 34B,

 

 b)

 a 6 kg-os készülék

 1 db 13A és 89B,

 

 c)

 a 12 kg-os készülék

 1 db 34A és 144B.

(4) A veszélyes anyagot szállító járművön a járműtűz és a rakománytűz eloltására a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban előírt mennyiségű, oltóanyagú és oltási képességű, de legalább az (1)-(2) bekezdés előírásainak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.