Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok

 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

26/2005. (V. 28.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet, 1-es melléklet (kivonat) tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról – hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése és javítása

43/2004. (VII. 7.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet módosításáról

32/1997. (V. 9.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről – KIVONAT

94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról

31/2001. (XII. 19.) BM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól

13/1997. (II. 26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról